Utenrikshandel med varer

Til toppen

08811: Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (tosifret SITC), land og transportmåte (tonn) 1988K1 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1988K1 , 1988K2 , 1988K3 ,

Valgt 1 av totalt 135

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Alle land , AF Afghanistan , AL Albania ,

Valgt 0 av totalt 263

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. - Varer i alt , 00 Levende dyr, utenom gruppe 03 , 01 Kjøtt og kjøttvarer ,

Valgt 0 av totalt 65

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle transportmåter , Fartøy, utenlandsk , Fartøy, norsk ,

Valgt 0 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Den nåværende SITC -Rev.4 ble innført i januar 2007 og erstattet dermed den foregående SITC-Rev.3 (1988-2006). Varenummerne og -tekstene er de samme bortsett fra SITC 599 som kom til i Rev.4. Men sammenhengen mellom årene før og etter 2007 kan være misvisende for noen av varenumerne. Graden av påvirkning avhenger av verdien for de varer som ble flyttet. For korrespondansetabeller mellom de to versjonene, se FNs nettsider. For mer informasjon, se Om statistikken. Elektronisk overføring regnes fra 2003 som en tjeneste. Ved publisering av statistikk for en nytt målekvartal revideres samtidig tallene for de foregående kvartalene i samme år. Videre revideres tallene for alle kvartalene i året ytterligere to ganger: Første gang i mai påfølgende år (år t+1), før endelige tall publiseres i mai ett år senere (år t+2). Transportstatistikken omfatter ikke alle varer. Følgende varenummer er utelatt: 2716.0000 Elektrisk strøm; 8802 Fly (8802.1100,1200,2000,3000,4000,5000, 6000); 8901 Skip (8901.1001,1002,2001,2002,2003,2004,3001,3002,9001,9002,9003,9004) 8902 Skip (fiskefartøyer) (8902.0001,0002); 8904.0000 Slepe- og skyvefartøyer; 8905 Mudderverk, plattformer og lignende (8905.1000,2000,9000); 8908.0000 Fartøyer bestemt for opphogging

land

PS Palestina (2013-)

Tidligere: Vestbredden/Gazastripen (2001-2012)