Utenrikshandel med varer

Til toppen
08804: Utenrikshandel med varer, hovedtall, etter land/handelsområde/verdensdel (mill. kr) 1988 - 2019
Sist endret
15.05.2020
Kontakt
Utenrikshandel, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4753
utenrikshandel@ssb.no

Nina Rolsdorph, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 688
nro@ssb.no

Måleenhet
Verdi:
mill. kr
Referansetid
Verdi:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
varestrøm
Må velges *
land
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 32 Valgte 1

varestrøm
Må velges *

Totalt 26 Valgte 0


Totalt 263 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Dersom det ved et søk ikke fremkommer verdier, skyldes ikke dette nødvendigvis at det ikke er handel eller at landkoden er ikke gyldig i den perioden søket er gjort for. Null (0) i feltene kan også bety at tallene er undertrykt eller at verdien er mindre enn en halv av brukte enhet.


Fra og med 2006 fikk følgende land endret tilhørighet til verdensdel - Kypros fra Asia til Europa, og Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kirgisistan, Kasakhstan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan fra Europa til Asia. Summene for handelsområde/verdensdel inkluderer denne endringen - mens i utvalgene av enkeltland i nedtrekksmenyen for Europeiske land/Asiatiske land er det den nåværende inndelingen som vises for hele tidsperioden (Kypros hører med til Europa og de andre landene til Asia ).
For mer informasjon, se Om statistikken.
land
EU
Kroatia er inkludert i handelen med EU fra 2014.
Palestina (2013-)
Tidligere: Vestbredden/Gazastripen (2001-2012)

Brukerveiledning for statistikkbanken