Til toppen

08772: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og næring (SN2007) (avslutta serie) 2009 - 2015

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
kjønn
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken