Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen

08665: Lønnsindekser, heltidsansatte i helseforetak (3. kvartal 2009=100) (avslutta serie) 2009K3 - 2016K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009K3 , 2009K4 , 2010K1 ,

Valgt 1 av totalt 30

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000