Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08665: Lønnsindekser, heltidsansatte i helseforetak (3. kvartal 2009=100) (avslutta serie) 2009K3 - 2016K4

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
27.02.2017 08:00
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
indeks
Endring fra forrige kvartal for gj. snittl. månedslønn (prosent):
prosent
Endring fra samme kvartal året før for gj. snittl. månedslønn (prosent):
prosent
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn:
indeks
Endring fra forrige kvartal for avtalt lønn (prosent):
prosent
Endring fra samme kvartal året før for avtalt lønn (prosent):
prosent
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
Slutten av kvartalet
Endring fra forrige kvartal for gj. snittl. månedslønn (prosent):
Slutten av kvartalet
Endring fra samme kvartal året før for gj. snittl. månedslønn (prosent):
Slutten av kvartalet
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn:
Slutten av kvartalet
Endring fra forrige kvartal for avtalt lønn (prosent):
Slutten av kvartalet
Endring fra samme kvartal året før for avtalt lønn (prosent):
Slutten av kvartalet
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
3. kvartal 2009
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn:
3. kvartal 2009
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009K3 , 2009K4 , 2010K1 ,

Valgt 1 av totalt 30

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000