Anmeldte lovbrudd og ofre

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08641: Personoffer for vinningskriminalitet og voldskriminalitet, etter bosted og kjønn (F) (avslutta serie) 2004 - 2014

Robin Håset Drager, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 406
Siri Fjærtoft Fossanger, Statistisk sentralbyrå
+47 99724927
13.10.2015 10:00
Personoffer for vinningskriminalitet:
personoffer
Personoffer for vinningskriminalitet per 1000 innbyggere:
per 1000
Personoffer for voldskriminalitet:
personoffer
Personoffer for voldskriminalitet per 1000 innbyggere:
per 1000
Personoffer for vinningskriminalitet:
31.12.
Personoffer for vinningskriminalitet per 1000 innbyggere:
31.12.
Personoffer for voldskriminalitet:
31.12.
Personoffer for voldskriminalitet per 1000 innbyggere:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-99 I alt , 01-97 Hele landet , 30 Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.