Anmeldte lovbrudd og ofre

08640: Personoffer for vinningskriminalitet og voldskriminalitet, etter bosted og alder (F) (avslutta serie) 2004 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

Totalt 26 Valgte

Søk

alder

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.10.2015
Kontakt
Robin Håset Drager, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 406
rhd@ssb.no

Siri Fjærtoft Fossanger, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 415
sff@ssb.no

Måleenhet
Personoffer for vinningskriminalitet:
personoffer
Personoffer for vinningskriminalitet per 1 000 innbyggere:
personoffer per 1 000 innbyggere
Personoffer for voldskriminalitet:
personoffer
Personoffer for voldskriminalitet per 1 000 innbyggere:
personoffer per 1 000 innbyggere
Referansetid
Personoffer for vinningskriminalitet:
31.12.
Personoffer for vinningskriminalitet per 1 000 innbyggere:
31.12.
Personoffer for voldskriminalitet:
31.12.
Personoffer for voldskriminalitet per 1 000 innbyggere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken