Anmeldte lovbrudd og ofre

Til toppen

08636: Personoffer for anmeldte lovbrudd, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke, kommunestørrelse, sentralitet) (F). Antall og per 1 000 innbyggere 2004 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
lovbruddstype

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-99 I alt , 01-97 Hele landet , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle lovbruddsgrupper , ¬ Eiendomstyveri , ¬ Annet vinningslovbrudd ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
SK01-SK02 Minst sentrale kommuner
Kommuner som ikke omfatter noen av de kvalifiserte tettstedene på tettstedsnivå 1-3 og heller ikke ligger innenfor 75 minutter (for Oslo:90 minutter) reisetid til et landsdelssenter, eller 60 minutters reisetid til et nivå 2 tettsted, eller 45 minutters reisetid til et nivå 1 tettsted.
SK11-SK12 Mindre sentrale kommuner
Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 1 eller som ligger innenfor 45 minutters reisetid fra et slikt tettsteds sentrum.
SK21-SK22 Noe sentrale kommuner
Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 2 eller som ligger innenfor 60 minutters reisetid fra et slikt tettsteds sentrum.
SK31-SK33 Sentrale kommuner
Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 3 (landsdelssenter) eller som ligger innenfor 75 minutters (for Oslo:90 minutters) reisetid fra et slikt tettsteds sentrum.
SK01 Minst sentrale kommuner (01)
Kommuner med sentralitetsnivå 0 og med en reisetid på mer enn 2,5 time (for Oslo: 3 timer) til et landsdelssenter.
SK02 Minst sentrale kommuner (02)
Kommuner med sentralitetsnivå 0 og med en reisetid på mindre enn 2,5 time (for Oslo: 3 timer) til et landsdelssenter.
SK11 Mindre sentrale kommuner (11)
Kommuner med sentralitetsnivå 1 og med en reisetid på mer enn 2,5 time (for Oslo: 3 timer) til et landsdelssenter.
SK12 Mindre sentrale kommuner (12)
Kommuner med sentralitetsnivå 1 og med en reisetid på mindre enn 2,5 time (for Oslo: 3 timer) til et landsdelssenter.
SK21 Noe sentrale kommuner (21)
Kommuner med sentralitetsnivå 2 og med en reisetid på mer enn 2,5 time (for Oslo: 3 timer) til et landsdelssenter.
SK22 Noe sentrale kommuner (22)
Kommuner med sentralitetsnivå 2 og med en reisetid på mindre enn 2,5 time (for Oslo: 3 timer) til et landsdelssenter.
SK31 Sentrale kommuner (31)
Kommuner med 36-75 minutters (for Oslo:46-90 minutters) reisetid fra et landsdelssenter.
SK32 Sentrale kommuner (32)
Kommuner innenfor 35 minutters (for Oslo:45 minutters) reisetid fra et landsdelssenter.
SK33 Sentrale kommuner (33)
Kommuner med landsdelssenter.

Brukerveiledning for statistikkbanken