Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

08595: Hovedtall for bedrifter i industri, etter næringsområde (SN2007) og sysselsettingsgruppe (avslutta serie) 2007 - 2017

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bedrifter , Sysselsatte (personer) , Lønnskostnader (inkl. arbeidsgiveravgift og andre ytelser) (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 05_07_08_09.9_10-33 Industri og bergverksdrift , 05_07_08_09.9 Bergverksdrift , 10-33 Industri ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000