Skatt for selskaper

08582: Selskaper som driver olje- og gassutvinning og rørtransport. Inntekt og skatt 1998 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.12.2019
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Allmenn inntekt (mill. kr):
mill. kr
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
mill. kr
Negativ inntekt (mill. kr):
mill. kr
Utligna skatt på inntekt (mill. kr):
mill. kr
Særskatteinntekt (mill. kr):
mill. kr
Utligna særskatt (mill. kr):
mill. kr
Sum utligna skatt (mill. kr):
mill. kr
Utbetalt skatteverdi av letekostnader (mill. kr):
mill. kr
Selskaper:
selskaper
Selskaper i skatteposisjon:
selskaper
Referansetid
Allmenn inntekt (mill. kr):
31.12.
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
31.12.
Negativ inntekt (mill. kr):
31.12.
Utligna skatt på inntekt (mill. kr):
31.12.
Særskatteinntekt (mill. kr):
31.12.
Utligna særskatt (mill. kr):
31.12.
Sum utligna skatt (mill. kr):
31.12.
Utbetalt skatteverdi av letekostnader (mill. kr):
31.12.
Selskaper:
31.12.
Selskaper i skatteposisjon:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Skattlagt ved Oljeskattekontoret etter petroleumsskattelova.
statistikkvariabel
Utbetalt skatteverdi av letekostnader (mill. kr)
Skatteverdi av letekostnader inkluderer også andre fradrag for selskaper på sokkel, herunder utbetalinger ved opphør.
Selskaper i skatteposisjon
Etterskotspliktige som har fått utlikna skatt eller har frådrag i skatt.

Brukerveiledning for statistikkbanken