Skatt for selskaper

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08582: Selskaper som driver olje- og gassutvinning og rørtransport. Inntekt og skatt 1998 - 2021

Caroline Wang Paulsen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 410
Susanna Børdal, Statistisk sentralbyrå
+47 99 08 44 39
19.12.2022 08:00
Allmenn inntekt (mill. kr):
mill. kr
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
mill. kr
Negativ inntekt (mill. kr):
mill. kr
Utligna skatt på inntekt (mill. kr):
mill. kr
Særskatteinntekt (mill. kr):
mill. kr
Utligna særskatt (mill. kr):
mill. kr
Sum utligna skatt (mill. kr):
mill. kr
Utbetalt skatteverdi av letekostnader (mill. kr):
mill. kr
Selskaper:
antall
Selskaper i skatteposisjon:
antall
Utbetalt skatteverdi av sokkelunderskudd og ubenyttet friinntekt (mill. kr):
mill. kr
Allmenn inntekt (mill. kr):
31.12.
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
31.12.
Negativ inntekt (mill. kr):
31.12.
Utligna skatt på inntekt (mill. kr):
31.12.
Særskatteinntekt (mill. kr):
31.12.
Utligna særskatt (mill. kr):
31.12.
Sum utligna skatt (mill. kr):
31.12.
Utbetalt skatteverdi av letekostnader (mill. kr):
31.12.
Selskaper:
31.12.
Selskaper i skatteposisjon:
31.12.
Utbetalt skatteverdi av sokkelunderskudd og ubenyttet friinntekt (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Allmenn inntekt (mill. kr) , Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr) , Negativ inntekt (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Skattlagt ved Oljeskattekontoret etter petroleumsskattelova. Tall for 2019 og 2020 ble rettet 20.05.2022.

statistikkvariabel

Utbetalt skatteverdi av letekostnader (mill. kr)

Utbetalt skatteverdi av letekostnader inkluderer også andre fradrag for selskaper på sokkel, herunder utbetalinger ved opphør.

Selskaper i skatteposisjon

Etterskotspliktige som har fått utlikna skatt eller har frådrag i skatt.