Skatt for selskaper

Til toppen

08582: Selskaper som driver olje- og gassutvinning og rørtransport. Inntekt og skatt 1998 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Allmenn inntekt (mill. kr) , Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr) , Negativ inntekt (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 22

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Skattlagt ved Oljeskattekontoret etter petroleumsskattelova.

statistikkvariabel

Utbetalt skatteverdi av letekostnader (mill. kr)

Skatteverdi av letekostnader inkluderer også andre fradrag for selskaper på sokkel, herunder utbetalinger ved opphør.

Selskaper i skatteposisjon

Etterskotspliktige som har fått utlikna skatt eller har frådrag i skatt.