Til toppen

08574: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i undervisning, etter stilling (avslutta serie) 2009 - 2014

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Yrker i alt , Direktør , Instituttleder ,

Valgt 0 av totalt 54

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2015 er datagrunnlaget basert på a-ordningen. For å sikre sammenlignbarhet er det foretatt korrigeringer i lønnsdataene som er innmeldt for 2014 for forsvaret

Brukerveiledning for statistikkbanken