Til toppen

08570: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter kjønn og næringsgruppe (SN2007) (avslutta serie) 2009 - 2015

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning , 84.11 Generell offentlig administrasjon , 84.12 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2015 er datagrunnlaget basert på a-ordningen. For å sikre sammenlignbarhet er det foretatt korrigeringer i lønnsdataene som er innmeldt for 2014 for forsvaret

Brukerveiledning for statistikkbanken