Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

08560: Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter kjønn, sysselsettingsstatus, innvandringskategori, landbakgrunn og næring (SN2007) (avslutta serie) 2008 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

sysselsettingsstatus

Totalt 3 Valgte

Søk

innvandringskategori

Totalt 4 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 9 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 92 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.03.2017
Kontakt
Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte, 15-74 år:
personer
Referansetid
Sysselsatte, 15-74 år:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

: indikerer at tallgrunnlaget for publisering er for lavt.
Østeuropeiske land er inkludert i en egen kategori for EU-land i Øst-Europa fra det året landet ble medlem av EU.
Østeuropeiske land er inkludert i en egen kategori for EU-land i Øst-Europa fra det året landet ble medlem av EU.
innvandringskategori
Den øvrige befolkning
Inkluderer utenlandsfødte etc. som ikke kommer inn under kategoriene «innvandrere» eller «norskfødte med innvandrerforeldre».
landbakgrunn
Asia
Inkludert Tyrkia.

Brukerveiledning for statistikkbanken