Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen

08560: Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter kjønn, sysselsettingsstatus, innvandringskategori, landbakgrunn og næring (SN2007) (avslutta serie) 2008 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 ... Alle næringer , 01 ... Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell , 02 ... Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk ,

Valgt 0 av totalt 92

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Norden , Vest-Europa ellers ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
: indikerer at tallgrunnlaget for publisering er for lavt. Østeuropeiske land er inkludert i en egen kategori for EU-land i Øst-Europa fra det året landet ble medlem av EU. Østeuropeiske land er inkludert i en egen kategori for EU-land i Øst-Europa fra det året landet ble medlem av EU.

innvandringskategori

Den øvrige befolkning

Inkluderer utenlandsfødte etc. som ikke kommer inn under kategoriene «innvandrere» eller «norskfødte med innvandrerforeldre».

landbakgrunn

Asia

Inkludert Tyrkia.