Til toppen

08558: Elever ved nasjonale prøver, etter prøve og mestringsnivå 8. trinn, prøve og mestringsnivå 5. trinn og foreldrenes utdanningsnivå (prosent) (F) 2010 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 11

prøve 8. trinn

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

mestringsnivå 8. trinn

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

prøve på 5. trinn tre år tidligere

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

mestringsnivå på 5. trinn tre år tidligere

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 30 Viken , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgfri variabel

foreldrenes utdanningsnivå


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2014 ble behandlingen av elevers prøveresultat vesentlig endret. Dette året markerer derfor et brudd i tidsserien over nasjonale prøver. Nasjonale prøver i engelsk på 5. trinn ble avlyst i 2011, det finnes derfor ikke resultat dette året.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken