Anmeldte lovbrudd og ofre

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08487: Anmeldte lovbrudd, etter utvalgte lovbruddsgrupper og gjerningssted (K). Årlig gjennomsnitt. Antall og per 1 000 innbyggere 2007-2008 - 2022-2023

Susanne Fjelldalen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 643
Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
Siri Fjærtoft Fossanger, Statistisk sentralbyrå
+47 99724927
31.05.2024 08:00
Lovbrudd anmeldt (årlig gjennomsnitt):
antall
Lovbrudd anmeldt per 1000 innbyggere (årlig gjennomsnitt):
per 1000
Lovbrudd anmeldt (årlig gjennomsnitt):
31.12.
Lovbrudd anmeldt per 1000 innbyggere (årlig gjennomsnitt):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007-2008 , 2008-2009 , 2009-2010 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ialt I alt , 0 Hele landet , 00 Alle fylker ,

Valgt 0 av totalt 381

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bruk av statistikk over anmeldte lovbrudd fordelt etter gjerningskommuner må ta høyde for at det kan være store variasjoner på dette detaljeringsnivå, spesielt for de kommunene og lovbruddsgruppene som har få tilfeller. Datakvalitet og registreringsmåter, spesielt i større enkeltsaker, varierer og kan gi store ulikheter mellom ellers like kommuner - og fra år til år. Til en viss grad er det tatt høyde for denne type statistisk tilfeldige variasjoner ved at tabellen inneholder verdier for toårig gjennomsnitt og kun de største lovbruddsgruppene. Dette er også hovedbegrunnelsen for at alle verdier med fire eller færre enheter er prikket (:). SSB har tidligere publisert relativt lik og relativt sammenliknbare statistikk over anmeldte lovbrudd i gjerningskommuner for årgangene 2003-2004 til og med 2006-2007, i Styrings- og informasjonshjulet, http://www.ssb.no/helse/statistikker/hjulet/.

gjerningssted

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel: Lovbrudd anmeldt (årlig gjennomsnitt) , gjerningssted: 0000 Alle kommuner

Tall for '0000 Alle kommuner' (2017-2018) ble rettet 13.12.2019.