08487: Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte lovbruddsgrupper og gjerningssted (K) (og lovbruddskategori -2014). Årlig gjennomsnitt. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere 2007-2008 - 2017-2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

gjerningssted

Totalt 526 Valgte

Søk

lovbruddstype

Totalt 7 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.05.2019
Kontakt
Robin Håset Drager, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 406
rhd@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 45 43
rjs@ssb.no

Siri Fjærtoft Fossanger, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 415
sff@ssb.no

Måleenhet
Lovbrudd anmeldt (årlig gjennomsnitt):
lovbrudd
Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere (årlig gjennomsnitt):
lovbrudd per 1 000 innbyggere
Referansetid
Lovbrudd anmeldt (årlig gjennomsnitt):
31.12.
Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere (årlig gjennomsnitt):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Bruk av statistikk over anmeldte lovbrudd fordelt etter gjerningskommuner må ta høyde for at det kan være store variasjoner på dette detaljeringsnivå, spesielt for de kommunene og lovbruddsgruppene som har få tilfeller. Datakvalitet og registreringsmåter, spesielt i større enkeltsaker, varierer og kan gi store ulikheter mellom ellers like kommuner - og fra år til år. Til en viss grad er det tatt høyde for denne type statistisk tilfeldige variasjoner ved at tabellen inneholder verdier for toårig gjennomsnitt og kun de største lovbruddsgruppene. Dette er også hovedbegrunnelsen for at alle verdier med fire eller færre enheter er prikket (:). SSB har tidligere publisert relativt lik og relativt sammenliknbare statistikk over anmeldte lovbrudd i gjerningskommuner for årgangene 2003-2004 til og med 2006-2007, i Styrings- og informasjonshjulet, http://www.ssb.no/emner/03/hjulet/.
gjerningssted
0710 Sandefjord
Tallene for Sandefjord kommune (0710) for 2016-2017 ble rettet 9.5.2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken