Anmeldte lovbrudd og ofre

Til toppen

08487: Anmeldte lovbrudd, etter utvalgte lovbruddsgrupper og gjerningssted (K). Årlig gjennomsnitt. Antall og per 1 000 innbyggere 2007-2008 - 2019-2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007-2008 , 2008-2009 , 2009-2010 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ialt I alt , 0 Hele landet , 00 Alle fylker ,

Valgt 0 av totalt 381

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bruk av statistikk over anmeldte lovbrudd fordelt etter gjerningskommuner må ta høyde for at det kan være store variasjoner på dette detaljeringsnivå, spesielt for de kommunene og lovbruddsgruppene som har få tilfeller. Datakvalitet og registreringsmåter, spesielt i større enkeltsaker, varierer og kan gi store ulikheter mellom ellers like kommuner - og fra år til år. Til en viss grad er det tatt høyde for denne type statistisk tilfeldige variasjoner ved at tabellen inneholder verdier for toårig gjennomsnitt og kun de største lovbruddsgruppene. Dette er også hovedbegrunnelsen for at alle verdier med fire eller færre enheter er prikket (:). SSB har tidligere publisert relativt lik og relativt sammenliknbare statistikk over anmeldte lovbrudd i gjerningskommuner for årgangene 2003-2004 til og med 2006-2007, i Styrings- og informasjonshjulet, http://www.ssb.no/emner/03/hjulet/.

gjerningssted

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel: Lovbrudd anmeldt (årlig gjennomsnitt) , gjerningssted: 0000 Alle kommuner

Tall for '0000 Alle kommuner' (2017-2018) ble rettet 13.12.2019.