Anmeldte lovbrudd og ofre

Til toppen
08487: Anmeldte lovbrudd, etter utvalgte lovbruddsgrupper og gjerningssted (K). Årlig gjennomsnitt. Antall og per 1 000 innbyggere 2007-2008 - 2018-2019
Sist endret
24.06.2020
Kontakt
Robin Håset Drager, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 406
rhd@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Siri Fjærtoft Fossanger, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 415
sff@ssb.no

Måleenhet
Lovbrudd anmeldt (årlig gjennomsnitt):
lovbrudd
Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere (årlig gjennomsnitt):
lovbrudd per 1 000 innbyggere
Referansetid
Lovbrudd anmeldt (årlig gjennomsnitt):
31.12.
Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere (årlig gjennomsnitt):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
gjerningssted
lovbruddstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 527 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Bruk av statistikk over anmeldte lovbrudd fordelt etter gjerningskommuner må ta høyde for at det kan være store variasjoner på dette detaljeringsnivå, spesielt for de kommunene og lovbruddsgruppene som har få tilfeller. Datakvalitet og registreringsmåter, spesielt i større enkeltsaker, varierer og kan gi store ulikheter mellom ellers like kommuner - og fra år til år. Til en viss grad er det tatt høyde for denne type statistisk tilfeldige variasjoner ved at tabellen inneholder verdier for toårig gjennomsnitt og kun de største lovbruddsgruppene. Dette er også hovedbegrunnelsen for at alle verdier med fire eller færre enheter er prikket (:). SSB har tidligere publisert relativt lik og relativt sammenliknbare statistikk over anmeldte lovbrudd i gjerningskommuner for årgangene 2003-2004 til og med 2006-2007, i Styrings- og informasjonshjulet, http://www.ssb.no/emner/03/hjulet/.
gjerningssted
0710 Sandefjord (2017-2019)
Tallene for Sandefjord kommune (0710) for 2016-2017 ble rettet 9.5.2019.
statistikkvariabel: Lovbrudd anmeldt (årlig gjennomsnitt) , gjerningssted: 0000 Alle kommuner
Tall for '0000 Alle kommuner' (2017-2018) ble rettet 13.12.2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken