Anmeldte lovbrudd og ofre

Til toppen

08486: Anmeldte lovbrudd, etter lovbruddsgruppe og gjerningssted (kommunestørrelse og sentralitet) (F). Antall og per 1 000 innbyggere 2002 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
gjerningssted
lovbruddstype

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-99 I alt , 01-97 Hele landet , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle lovbruddsgrupper , ¬ Eiendomstyveri , ¬ Annet vinningslovbrudd ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

gjerningssted
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
SK01-SK02 Minst sentrale kommuner
Kommuner som ikke omfatter noen av de kvalifiserte tettstedene på tettstedsnivå 1-3 og heller ikke ligger innenfor 75 minutter (for Oslo:90 minutter) reisetid til et landsdelssenter, eller 60 minutters reisetid til et nivå 2 tettsted, eller 45 minutters reisetid til et nivå 1 tettsted.
SK11-SK12 Mindre sentrale kommuner
Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 1 eller som ligger innenfor 45 minutters reisetid fra et slikt tettsteds sentrum.
SK21-SK22 Noe sentrale kommuner
Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 2 eller som ligger innenfor 60 minutters reisetid fra et slikt tettsteds sentrum.
SK31-SK33 Sentrale kommuner
Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 3 (landsdelssenter) eller som ligger innenfor 75 minutters (for Oslo:90 minutters) reisetid fra et slikt tettsteds sentrum.
SK01 Minst sentrale kommuner (01)
Kommuner med sentralitetsnivå 0 og med en reisetid på mer enn 2,5 time (for Oslo: 3 timer) til et landsdelssenter.
SK02 Minst sentrale kommuner (02)
Kommuner med sentralitetsnivå 0 og med en reisetid på mindre enn 2,5 time (for Oslo: 3 timer) til et landsdelssenter.
SK11 Mindre sentrale kommuner (11)
Kommuner med sentralitetsnivå 1 og med en reisetid på mer enn 2,5 time (for Oslo: 3 timer) til et landsdelssenter.
SK12 Mindre sentrale kommuner (12)
Kommuner med sentralitetsnivå 1 og med en reisetid på mindre enn 2,5 time (for Oslo: 3 timer) til et landsdelssenter.
SK21 Noe sentrale kommuner (21)
Kommuner med sentralitetsnivå 2 og med en reisetid på mer enn 2,5 time (for Oslo: 3 timer) til et landsdelssenter.
SK22 Noe sentrale kommuner (22)
Kommuner med sentralitetsnivå 2 og med en reisetid på mindre enn 2,5 time (for Oslo: 3 timer) til et landsdelssenter.
SK31 Sentrale kommuner (31)
Kommuner med 36-75 minutters (for Oslo:46-90 minutters) reisetid fra et landsdelssenter.
SK32 Sentrale kommuner (32)
Kommuner innenfor 35 minutters (for Oslo:45 minutters) reisetid fra et landsdelssenter.
SK33 Sentrale kommuner (33)
Kommuner med landsdelssenter.

Brukerveiledning for statistikkbanken