Anmeldte lovbrudd og ofre

Til toppen
08485: Anmeldte lovbrudd, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt. Antall og per 1 000 innbyggere 2002 - 2019
Sist endret
24.06.2020
Kontakt
Robin Håset Drager, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 406
rhd@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Siri Fjærtoft Fossanger, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 415
sff@ssb.no

Måleenhet
Lovbrudd anmeldt:
lovbrudd
Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere:
lovbrudd per 1 000 innbyggere
Referansetid
Lovbrudd anmeldt:
31.12.
Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
lovbruddstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1


Totalt 16 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
år
2016
Tall per 1 000 innbyggere for Nordland PD og Troms PD for årene 2016-2018 ble rettet 07.01.2020.
2017
Tall per 1 000 innbyggere for Nordland PD og Troms PD for årene 2016-2018 ble rettet 07.01.2020.
2018
Tall per 1 000 innbyggere for Nordland PD og Troms PD for årene 2016-2018 ble rettet 07.01.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken