Anmeldte lovbrudd og ofre

Til toppen

08485: Anmeldte lovbrudd, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt. Antall og per 1 000 innbyggere 2002 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 19

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Oslo , Øst ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle lovbruddsgrupper , ¬ Eiendomstyveri , ¬ Annet vinningslovbrudd ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

år

2020

Det har vært store endringer i kommuneinndelingen fra 1.1.2020 pga. regionreformen. Dette innebærer at politidistriktene, som igjen består av et helt antall kommuner, er endret. Oslo (utvidet fra 2020) og Sør-Øst (redusert i 2020) er særlig påvirket av endringene. For detaljer, les artikkelen om endringer i regionale inndelinger . Se også Klassifikasjoner og kodelister