Anmeldte lovbrudd og ofre

Til toppen

08485: Anmeldte lovbrudd, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt. Antall og per 1 000 innbyggere 2002 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
lovbruddstype

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Oslo , Øst ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle lovbruddsgrupper , ¬ Eiendomstyveri , ¬ Annet vinningslovbrudd ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
år
2016
Tall per 1 000 innbyggere for Nordland PD og Troms PD for årene 2016-2018 ble rettet 07.01.2020.
2017
Tall per 1 000 innbyggere for Nordland PD og Troms PD for årene 2016-2018 ble rettet 07.01.2020.
2018
Tall per 1 000 innbyggere for Nordland PD og Troms PD for årene 2016-2018 ble rettet 07.01.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken