Til toppen

08460: Grensehandel. Antall dagsturer og handlebeløp 2004K1 - 2021K1

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004K1 , 2004K2 , 2004K3 ,

Valgt 1 av totalt 69

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for andre, tredje og fjerde kvartal 2019, ble rettet 16. april 2020.

statistikkvariabel: Grensehandel (mill. kr) , kvartal: 2021K1

På grunn av for få observasjoner 1. kvartal 2021 er grensehandel for dette kvartalet estimert basert på handlebeløp pr tur for tidligere kvartaler i kombinasjon med data for antall dagsturer i 1. kvartal 2021.

Brukerveiledning for statistikkbanken