Grensehandel

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08460: Grensehandel. Antall dagsturer og handlebeløp 2004K1 - 2022K3

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 91 39 12 36
Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
25.11.2022 08:00
Grensehandel (mill. kr):
mill. kr
Antall dagsturer (1 000):
1 000 turer
Grensehandel (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Antall dagsturer (1 000):
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004K1 , 2004K2 , 2004K3 ,

Valgt 1 av totalt 75

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for andre, tredje og fjerde kvartal 2019, ble rettet 16. april 2020. Tallene for 2. kvartal 2022 ble korrigert 05.10.2022

statistikkvariabel: Grensehandel (mill. kr) , kvartal: 2021K1

På grunn av for få observasjoner 1. kvartal 2021 er grensehandel for dette kvartalet estimert basert på handlebeløp pr tur for tidligere kvartaler i kombinasjon med data for antall dagsturer i 1. kvartal 2021.