Grensehandel

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08460: Grensehandel. Antall dagsturer og handlebeløp (avslutta serie) 2004K1 - 2022K4

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 91 39 12 36
Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
30.05.2023 08:00
Grensehandel (mill. kr):
mill. kr
Antall dagsturer (1 000):
1 000 turer
Grensehandel (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Antall dagsturer (1 000):
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004K1 , 2004K2 , 2004K3 ,

Valgt 1 av totalt 76

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for 2. kvartal 2022 ble korrigert 05.10.2022 Fra og med 1. januar 2023 endret SSB metode for å samle inn data til statistikken. Data blir samlet inn etter månedens utløp, før 2023 ble det samlet inn etter hele kvartalets utløp. Utvalget ble utvidet fra 2000 personer i kvartalet til 2000 personer i måneden. Fra februar til mars 2023 ble utvalget i undersøkelsen utvidet fra 2000 til 4000 personer i måneden. Fra 2023 skal respondentene besvare et skjema på nett, før 2023 ble respondentene intervjuet på telefon. Statistikkbank tabell 08460 inneholder tidsserier for grensehandel til og med 2022. Tidsserier fra og med 2023 blir publisert i tabell 14044, her publiseres også tall for feilmargin.

statistikkvariabel: Grensehandel (mill. kr) , kvartal: 2021K1

På grunn av for få observasjoner 1. kvartal 2021 er grensehandel for dette kvartalet estimert basert på handlebeløp pr tur for tidligere kvartaler i kombinasjon med data for antall dagsturer i 1. kvartal 2021.