08460: Grensehandel. Antall dagsturer og handlebeløp 2004K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 65 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.05.2020
Kontakt
Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
kaa@ssb.no

Måleenhet
Grensehandel (mill. kr):
mill. kr
Antall dagsturer (1 000):
1 000 turer
Referansetid
Grensehandel (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Antall dagsturer (1 000):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 2. kvartal 2017 ble rettet 21.03.18
Tall for andre, tredje og fjerde kvartal 2019, ble rettet 16. april 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken