Til toppen
08460: Grensehandel. Antall dagsturer og handlebeløp 2004K1 - 2020K2
Sist endret
26.08.2020
Kontakt
Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
kaa@ssb.no

Måleenhet
Grensehandel (mill. kr):
mill. kr
Antall dagsturer (1 000):
1 000 turer
Referansetid
Grensehandel (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Antall dagsturer (1 000):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 66 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 2. kvartal 2017 ble rettet 21.03.18
Tall for andre, tredje og fjerde kvartal 2019, ble rettet 16. april 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken