Til toppen

08457: Boliger, etter beliggenhet (etasje) i bygning (K) 2010 - 2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
etasje

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

etasje

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kjeller , Underetasje , Første etasje ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Populasjon: Nye tall for boligpopulasjon 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Modell for avgrensing av boligpopulasjonen er noe endret, slik at det blir et brudd i statistikken før og etter 2012. Boligpopulasjonen avgrenses vha Matrikkelen og Folkeregisteret. Kjennemerkene som brukes er bygningstype, bygningsstatus, bruksenhetstype og hvorvidt det er registrert bosatte i bruksenhet eller bygning. Fritidsboliger og bruksenheter registrert som annet enn bolig inkluderes i statistikken dersom det ifølge folkeregisteret er registrert bosatte på boligens adresse. Folkeregisteret brukes også til å overstyre informasjon, eksempelvis ved manglende ferdigattest, dersom det er registrert bosatte i bygningen. I tillegg imputeres boliger i boligbygninger med registrert bosatte men uten registrerte bruksenheter.
Beliggenhet:
Kommunevise kvalitetshevinger i etasjetabellen gjør at endringer fra et år til et annet kan bli unormalt store.
Etasjer:
Kommunevise kvalitetshevinger i etasjetabellen gjør at endringer fra et år til et annet kan bli unormalt store.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken