Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

08444: Personer som mottok introduksjonsstønad og var langtidsmottakere av sosialhjelp (F) 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.06.2019
Kontakt
Kari Kraakenes, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 423
kkr@ssb.no

Måleenhet
Deltakere gjennom hele året (personer):
personer
Langtidsmottakere av sosialhjelp i programmet (personer):
personer
Langtidsmottakere av sosialhjelp i programmet (prosent):
prosent
Referansetid
Deltakere gjennom hele året (personer):
31.12.
Langtidsmottakere av sosialhjelp i programmet (personer):
31.12.
Langtidsmottakere av sosialhjelp i programmet (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken