Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

08436: Deltakere i introduksjonsprogrammet ved utgangen av året, etter kjønn og programstatus (F) (avslutta serie) 2008 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

status

Totalt 13 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.06.2017
Kontakt
Kari Kraakenes, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 423
kkr@ssb.no

Måleenhet
Deltakere:
personer
Referansetid
Deltakere:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken