Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen
08435: Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter bosettingsstatus, næring (SN2007) og landbakgrunn. 4. kvartal (avslutta serie) 2008K4 - 2016K4
Sist endret
20.12.2017
Kontakt
Christoffer Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 91 33 46 96
chb@ssb.no

Anders Ekeland, Statistisk sentralbyrå
+47 95 17 54 67
eke@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte 15-74 år:
personer
Referansetid
Sysselsatte 15-74 år:
Tredje uke i november
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal (u)
Må velges *
bosettingsstatus
næring (SN2007)
landbakgrunn
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

kvartal (u)
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

bosettingsstatus

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 17 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 11 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Statistikken omfatter personer 15-74 år. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i Om statistikken. Dette medfører at årgangene fra og med 2015 ikke er sammenlignbare med tidligere årganger. For 4. kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) . Tidligere år var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015 tallene .
Østeuropeiske land er inkludert i en egen kategori for EU-land i Øst-Europa fra det året landet ble medlem av EU.

Brukerveiledning for statistikkbanken