Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Til toppen

08432: Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter programkommune og kjønn (K) 2013 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Må velges *


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken