Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

08432: Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter programkommune og kjønn (K) 2013 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2020
Kontakt
Kari Kraakenes, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 423
kkr@ssb.no

Måleenhet
Deltakere (personer):
personer
Deltakere (prosent):
prosent
Referansetid
Deltakere (personer):
31.12
Deltakere (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken