Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Til toppen
08432: Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter programkommune og kjønn (K) 2013 - 2019
Sist endret
16.06.2020
Kontakt
Kari Kraakenes, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 423
kkr@ssb.no

Måleenhet
Deltakere (personer):
personer
Deltakere (prosent):
prosent
Referansetid
Deltakere (personer):
31.12
Deltakere (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken