Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Til toppen

08432: Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter programkommune og kjønn (K) 2013 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000