Til toppen

08425: Døde, etter kjønn (K) 1986 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
kjønn

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1986 , 1987 , 1988 ,

Valgt 1 av totalt 34

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Der det er bare en og to personer i en gruppe, er tallet endret til null eller tre for å ivareta personvernet. Aggregering til høyere regionalt nivå kan derfor gi litt avvikende summer.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken