Personer med flyktningbakgrunn

Til toppen

08382: Personer med flyktningbakgrunn, etter flyktningstatus, statsborgerskap og grupper av landbakgrunn 2010 - 2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
flyktningstatus
statsborgerskap
landbakgrunn
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 11

flyktningstatus


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

statsborgerskap


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

landbakgrunn


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Betegnelsen 'flyktning' bruker en her om personer bosatt i Norge, som en gang har kommet til Norge av fluktgrunner (familie medregnet), uten hensyn til om personen har fått flyktningstatus (etter Genevèkonvensjonen). Barn som flyktningene har fått etter at de kom til Norge er ikke regnet med.
flyktningstatus
Oppholds- eller arbeidstillatelse som blir innvilget til nære familiemedlemmer av utenlandske statsborgere med lovlig opphold i Norge. Det gjelder også familiemedlemmer til norsk statsborger. Gjelder i hovedsak ektefelle og barn under 18 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken