08359: Priser på elektrisk kraft og overføring av kraft til husholdninger (øre/kWh) (F) (avslutta serie) 1993 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.03.2015
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
Samla gjennomsnittspris med forbruksavgift:
øre/kWh
Samla gjennomsnittspris uten forbruksavgift:
øre/kWh
Kraftpris:
øre/kWh
Nettleige, vegd gjennomsnitt:
øre/kWh
Nettleige, ordinært forbruk:
øre/kWh
Nettleige, fleksibelt forbruk:
øre/kWh
Referansetid
Samla gjennomsnittspris med forbruksavgift:
31.12.
Samla gjennomsnittspris uten forbruksavgift:
31.12.
Kraftpris:
31.12.
Nettleige, vegd gjennomsnitt:
31.12.
Nettleige, ordinært forbruk:
31.12.
Nettleige, fleksibelt forbruk:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken