Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08359: Priser på elektrisk kraft og overføring av kraft til husholdninger (øre/kWh) (F) (avslutta serie) 1993 - 2013

Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 91 39 12 36
25.03.2015 10:00
Samla gjennomsnittspris med forbruksavgift:
øre/kWh
Samla gjennomsnittspris uten forbruksavgift:
øre/kWh
Kraftpris:
øre/kWh
Nettleige, vegd gjennomsnitt:
øre/kWh
Nettleige, ordinært forbruk:
øre/kWh
Nettleige, fleksibelt forbruk:
øre/kWh
Samla gjennomsnittspris med forbruksavgift:
31.12.
Samla gjennomsnittspris uten forbruksavgift:
31.12.
Kraftpris:
31.12.
Nettleige, vegd gjennomsnitt:
31.12.
Nettleige, ordinært forbruk:
31.12.
Nettleige, fleksibelt forbruk:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 21

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0N Heile landet , 30 Viken (2020-2023) , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000