08352: Hyttegrender. Kapasitet. Årlege tal (F) (avslutta serie) 1998 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.02.2020
Kontakt
Jarle Kvile, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 512
jkv@ssb.no

Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
kaa@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Maksimal romkapasitet:
rom
Gjennomsnittleg romkapasitet:
rom
Referansetid
Bedrifter:
31.07.
Maksimal romkapasitet:
31.07.
Gjennomsnittleg romkapasitet:
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tal for januar 2013 blei retta 6. mars 2013.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken