Til toppen

08312: Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter forbrukergruppe (GWh) (F) 2008 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ialt I alt , 30 Viken , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgfri variabel

forbrukergruppe

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. ALLE FORBRUKERGRUPPER , KRAFTINTENSIV INDUSTRI , BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

2011-tall ble rettet 24.3.2014.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken