Til toppen
08312: Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter forbrukergruppe (GWh) (F) 2008 - 2018
Sist endret
28.11.2019
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
Forbruk i alt:
GWh
Referansetid
Forbruk i alt:
Hele kalenderåret
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
forbrukergruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1


Totalt 22 Valgte 0

Valgfri variabel
forbrukergruppe

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

2011-tall ble rettet 24.3.2014.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken