08304: Stortingsvalet. Godkjende røyster, etter parti/valliste. Bydel/valkrins i utvalde kommunar (prosent) (B) 2001 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

politisk parti

Totalt 12 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
31.10.2017
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Godkjente stemmer:
prosent
Referansetid
Godkjente stemmer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

16010023 Kalveskinnet endret navn til Midtbyen fom 2015.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken