08292: Maskininstallasjon, etter art (F) (avslutta serie) 2008 - 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.03.2012
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
Vasskraftmaskiner:
maskiner
Vasskraftmaskiner, installert effekt (MW):
MW
Varmekraftmaskiner:
maskiner
Varmekraftmaskiner, installert effekt (MW):
MW
Vindkraftmaskiner:
maskiner
Vindkraftmaskiner, installert effekt (MW):
MW
Generatorar:
maskiner
Generatorar, installert effekt (MVA):
MVA
Maksimal stasjonsyting, i alt (MW):
MW
Referansetid
Vasskraftmaskiner:
31.12.
Vasskraftmaskiner, installert effekt (MW):
31.12.
Varmekraftmaskiner:
31.12.
Varmekraftmaskiner, installert effekt (MW):
31.12.
Vindkraftmaskiner:
31.12.
Vindkraftmaskiner, installert effekt (MW):
31.12.
Generatorar:
31.12.
Generatorar, installert effekt (MVA):
31.12.
Maksimal stasjonsyting, i alt (MW):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken