Elektrisitet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08292: Maskininstallasjon, etter art (F) (avslutta serie) 2008 - 2009

Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 91 39 12 36
29.03.2012 10:00
Vasskraftmaskiner:
maskiner
Vasskraftmaskiner, installert effekt (MW):
MW
Varmekraftmaskiner:
maskiner
Varmekraftmaskiner, installert effekt (MW):
MW
Vindkraftmaskiner:
maskiner
Vindkraftmaskiner, installert effekt (MW):
MW
Generatorar:
maskiner
Generatorar, installert effekt (MVA):
MVA
Maksimal stasjonsyting, i alt (MW):
MW
Vasskraftmaskiner:
31.12.
Vasskraftmaskiner, installert effekt (MW):
31.12.
Varmekraftmaskiner:
31.12.
Varmekraftmaskiner, installert effekt (MW):
31.12.
Vindkraftmaskiner:
31.12.
Vindkraftmaskiner, installert effekt (MW):
31.12.
Generatorar:
31.12.
Generatorar, installert effekt (MVA):
31.12.
Maksimal stasjonsyting, i alt (MW):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vasskraftmaskiner , Vasskraftmaskiner, installert effekt (MW) , Varmekraftmaskiner ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ialt I alt , 30 Viken , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 13

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.