Handelsflåten, norskregistrerte skip

08203: Norskregistrerte skip. Alle skip. Standard for skipstype SSB 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

flåtetype

Totalt 2 Valgte

Søk

register

Totalt 2 Valgte

Søk

eierskap

Totalt 2 Valgte

Søk

skipstype

Totalt 9 Valgte

Søk

tonnasjegruppe

Totalt 41 Valgte

Søk

alder

Totalt 8 Valgte

Søk

hjemsted

Totalt 70 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.02.2019
Kontakt
Sondre Holm Sandnes, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5602
soh@ssb.no

Måleenhet
Skip:
skip
Tonnasje (bruttotonn):
bruttotonn
Referansetid
Skip:
31.12.
Tonnasje (bruttotonn):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for 2017 ble revidert 1. februar 2019 (se Om statistikken).

Brukerveiledning for statistikkbanken