Handelsflåten, norskregistrerte skip

Til toppen
08203: Norskregistrerte skip. Alle skip. Standard for skipstype SSB 2007 - 2019
Sist endret
31.01.2020
Kontakt
Henrik Eli Almaas, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 68
ike@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Skip:
skip
Tonnasje (bruttotonn):
bruttotonn
Referansetid
Skip:
31.12.
Tonnasje (bruttotonn):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
skipstype
flåtetype
register
eierskap
tonnasjegruppe
alder
hjemsted
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1


Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
flåtetype

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
register

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
eierskap

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
tonnasjegruppe

Totalt 41 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
hjemsted

Totalt 70 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

år
2018
Tall for skip utenfor handelsflåten ble rettet 31.1.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken