08182: Freda områder etter kulturminneloven (K) 2009 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

verneformål Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.10.2018
Kontakt
Trine Haagensen, Statistisk sentralbyrå
+47 915 14 957
aag@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Freda areal (km²):
km²
Antall freda områder:
freda områder
Referansetid
Freda areal (km²):
31.12.
Antall freda områder:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fredede kulturminner er beregnet etter vernestatus: Forskriftsfredet (FOR), Automatisk fredet (AUT), Vedtaksfredet (VED), Fjernet (FJE). Bygg er i tillegg fredet etter Bygningsfredingslova av 1920 (BFL) og Forminnelova av 1951 (FML)

Kategoriene innen kulturminner har fra og med 2012 blitt utvidet fra 4 til 6 grunnet omlegging av Askeladden til Nye Askeladden, antall og areal er derfor ikke sammenligningsbar med tidligere statistikk

Noen områder er spredt over flere fylker/kommuner. Summen av antallet i fylkene/kommunene er derfor høyere enn totalantallet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken