Til toppen

08182: Freda områder etter kulturminneloven (K) 2009 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Valgfri variabel

verneformål

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fredede kulturminner er beregnet etter vernestatus: Forskriftsfredet (FOR), Automatisk fredet (AUT), Vedtaksfredet (VED), Fjernet (FJE). Bygg er i tillegg fredet etter Bygningsfredingslova av 1920 (BFL) og Forminnelova av 1951 (FML)

Kategoriene innen kulturminner har fra og med 2012 blitt utvidet fra 4 til 6 grunnet omlegging av Askeladden til Nye Askeladden, antall og areal er derfor ikke sammenligningsbar med tidligere statistikk

Noen områder er spredt over flere fylker/kommuner. Summen av antallet i fylkene/kommunene er derfor høyere enn totalantallet.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken