Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

08156: Plassar i helse- og omsorgsinstitusjonar (K) (avslutta serie) 2002 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 491 Valgte

Søk

avdelingstype

Totalt 4 Valgte

Søk

institusjonstype

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.06.2015
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Eiliv Mørk, Statistisk sentralbyrå
+47 41 69 67 77
eim@ssb.no

Måleenhet
Plassar i institusjonar:
institusjonsplassar
Plassar per 1 000 innbyggjarar, 80 år og over:
institusjonsplassar per 1 000 innbyggjarar
Referansetid
Plassar i institusjonar:
31.12.
Plassar per 1 000 innbyggjarar, 80 år og over:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken