Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

08155: Årsverk i omsorgstjenestene, etter utdanning, registerbasert (K) (avslutta serie) 2003 - 2011

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
utdanning

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 491

utdanning

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utdanning i alt , Psykiatrisk sjukepleiar , Geriatrisk sjukepleiar ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
år
2003
Foreløpige tall.
2004
Foreløpige tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken