Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

08155: Årsverk i omsorgstjenestene, etter utdanning, registerbasert (K) (avslutta serie) 2003 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 491 Valgte

Søk

utdanning

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.07.2012
Kontakt
Brith Sundby, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4549
bsu@ssb.no

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Eiliv Mørk, Statistisk sentralbyrå
+47 41 69 67 77
eim@ssb.no

Måleenhet
Årsverk:
årsverk
Årsverk per 1 000 innbyggere 67 år +:
årsverk per 1 000 innbyggere
Årsverk per 1 000 innbyggere 80 år +:
årsverk per 1 000 innbyggere
Referansetid
Årsverk:
31.12.
Årsverk per 1 000 innbyggere 67 år +:
31.12.
Årsverk per 1 000 innbyggere 80 år +:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
år
2003
Foreløpige tall.
2004
Foreløpige tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken