Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08155: Årsverk i omsorgstjenestene, etter utdanning, registerbasert (K) (avslutta serie) 2003 - 2011

Brith Sundby, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4549
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
Eiliv Mørk, Statistisk sentralbyrå
+47 41 69 67 77
12.07.2012 10:00
Årsverk:
årsverk
Årsverk per 1 000 innbyggere 67 år +:
årsverk per 1 000 innbyggere
Årsverk per 1 000 innbyggere 80 år +:
årsverk per 1 000 innbyggere
Årsverk:
31.12.
Årsverk per 1 000 innbyggere 67 år +:
31.12.
Årsverk per 1 000 innbyggere 80 år +:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 491

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utdanning i alt , Psykiatrisk sjukepleiar , Geriatrisk sjukepleiar ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

år

2003

Foreløpige tall.

2004

Foreløpige tall.