08146: Ansatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) 2008 - 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

avtalt arbeidstid

Totalt 3 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.08.2010
Kontakt
Liv Tove Hytjan, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5443
thy@ssb.no

Måleenhet
Ansatte med i undersøkelsen:
personer
Månedslønn (kr):
kr
Regulativlønn (kr):
kr
Faste og variable tillegg (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Referansetid
Ansatte med i undersøkelsen:
01.09.
Månedslønn (kr):
01.09.
Regulativlønn (kr):
01.09.
Faste og variable tillegg (kr):
01.09.
Overtidsgodtgjørelse (kr):
01.09.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken