Kommunal forvaltning av landbruksarealer

08123: Nydyrking (K) 2005 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Søknader om nydyrking:
søknader
Omsøkt nydyrka areal (dekar):
dekar
Godkjent nydyrka areal (dekar):
dekar
Referansetid
Søknader om nydyrking:
1.1-31.12
Omsøkt nydyrka areal (dekar):
1.1-31.12
Godkjent nydyrka areal (dekar):
1.1-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken