08122: Gebyrer for renovasjon, vann og avløp. Satser for en standard bolig på 120 m², ekskl. mva. (kr) (K) (avslutta serie) 2002 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 491 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.06.2018
Kontakt
Simen Sæterdal, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 369
sse@ssb.no

Måleenhet
Årsgebyr for avfallstjenesten, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Årsgebyr for septiktømming, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Årsgebyr for feiing og tilsyn, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret +1):
kr
Stipulert årsgebyr avløp, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Gebyrsats ved målt forbruk avløp, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1) (kr/m3):
kr
Fastledd ved gebyr etter målt forbruk på avløp, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Tilknytningsgebyr avløp - én sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Tilknytningsgebyr avløp - lav sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Tilknytningsgebyr avløp - høy sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har installert vannmåler:
prosent
Stipulert årsgebyr vann, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Gebyrsats ved målt forbruk vann, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1) (kr/m3):
kr
Fastledd ved gebyr etter målt forbruk vann, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Målerleie, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret +1):
kr
Tilknytningsgebyr vann - én sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Tilknytningsgebyr vann - lav sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Tilknytningsgebyr vann - høy sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Andel av husholdningsabonnentene som har installert vannmåler:
prosent
Referansetid
Årsgebyr for avfallstjenesten, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Årsgebyr for septiktømming, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Årsgebyr for feiing og tilsyn, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret +1):
1.1.
Stipulert årsgebyr avløp, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Gebyrsats ved målt forbruk avløp, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1) (kr/m3):
1.1.
Fastledd ved gebyr etter målt forbruk på avløp, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr avløp - én sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr avløp - lav sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr avløp - høy sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har installert vannmåler:
1.1.
Stipulert årsgebyr vann, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Gebyrsats ved målt forbruk vann, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1) (kr/m3):
1.1.
Fastledd ved gebyr etter målt forbruk vann, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Målerleie, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret +1):
1.1.
Tilknytningsgebyr vann - én sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr vann - lav sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr vann - høy sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Andel av husholdningsabonnentene som har installert vannmåler:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken