Kommunale boliggebyrer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08122: Gebyrer for renovasjon, vann og avløp. Satser for en standard bolig på 120 m², ekskl. mva. (kr) (K) (avslutta serie) 2002 - 2017

Simen Sæterdal, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 369
18.06.2018 08:00
Årsgebyr for avfallstjenesten, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Årsgebyr for septiktømming, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Årsgebyr for feiing og tilsyn, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret +1):
kr
Stipulert årsgebyr avløp, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Gebyrsats ved målt forbruk avløp, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1) (kr/m3):
kr
Fastledd ved gebyr etter målt forbruk på avløp, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Tilknytningsgebyr avløp - én sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Tilknytningsgebyr avløp - lav sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Tilknytningsgebyr avløp - høy sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har installert vannmåler:
prosent
Stipulert årsgebyr vann, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Gebyrsats ved målt forbruk vann, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1) (kr/m3):
kr
Fastledd ved gebyr etter målt forbruk vann, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Målerleie, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret +1):
kr
Tilknytningsgebyr vann - én sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Tilknytningsgebyr vann - lav sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Tilknytningsgebyr vann - høy sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
kr
Andel av husholdningsabonnentene som har installert vannmåler:
prosent
Årsgebyr for avfallstjenesten, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Årsgebyr for septiktømming, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Årsgebyr for feiing og tilsyn, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret +1):
1.1.
Stipulert årsgebyr avløp, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Gebyrsats ved målt forbruk avløp, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1) (kr/m3):
1.1.
Fastledd ved gebyr etter målt forbruk på avløp, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr avløp - én sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr avløp - lav sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr avløp - høy sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har installert vannmåler:
1.1.
Stipulert årsgebyr vann, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Gebyrsats ved målt forbruk vann, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1) (kr/m3):
1.1.
Fastledd ved gebyr etter målt forbruk vann, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Målerleie, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret +1):
1.1.
Tilknytningsgebyr vann - én sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr vann - lav sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr vann - høy sats, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Andel av husholdningsabonnentene som har installert vannmåler:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årsgebyr for avfallstjenesten, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1) , Årsgebyr for septiktømming, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret+1) , Årsgebyr for feiing og tilsyn, ekskl mva (gjelder rapporteringsåret +1) ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 491

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000