Banker og kredittforetak

Til toppen

08104: Banker. Innskudd, etter innskyternæring (mill. kr) (avslutta serie) 2009M05 - 2017M12

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009M05 , 2009M06 , 2009M07 ,

Valgt 1 av totalt 104

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Jordbruk og tilknyttede tjenester , Skogbruk og tilknyttede tjenester ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000