Til toppen
08092: Stortingsvalet. Godkjende røystesedlar, etter parti/valliste (K) 1945 - 2017
Sist endret
30.09.2019
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Godkjente stemmer:
godkjente stemmer
Referansetid
Godkjente stemmer:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
region
Må velges *
politisk parti
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 19 Valgte 1


Totalt 356 Valgte 0

politisk parti

Totalt 79 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
politisk parti
Hvit Valgallianse
Stopp Innvandringen/Hjelp fremmedkulturelle hjem ellers mister vi landet vårt
Barn/Eldre
Partiets fulle navn: Barns rett til optimal kontakt med begge biologiske foreldre og besteforeldre. Verdige vilkår for eldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken