Føretak

Til toppen

08076: Nye foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007) og organisasjonsform (K) 2008K1 - 2021K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008K1 , 2008K2 , 2008K3 ,

Valgt 1 av totalt 54

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-99 Total , 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell , 02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk ,

Valgt 0 av totalt 89

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Annen juridisk person , Ansvarlig selskap ,

Valgt 0 av totalt 37

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I 4. kvartal 2019 er antall foretak med ukjent kommune og ukjent fylke noe høyere enn vanlig. Grunnen er foretak etablert rett før nyttår 2019 med kommune registrert etter inndelingen for 2020, som ikke kunne kodes entydig tilbake til kommunen/fylket de tilhørte i 2019.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.