08076: Nye foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007) og organisasjonsform (K) 2008K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 89 Valgte

Søk

organisasjonsform

Totalt 37 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 49 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.05.2020
Kontakt
Håkon Frøysa Skullerud, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 45 14
sku@ssb.no

Måleenhet
Nye foretak:
foretak
Referansetid
Nye foretak:
Kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I 4. kvartal 2019 er antall foretak med ukjent kommune og ukjent fylke noe høyere enn vanlig. Grunnen er foretak etablert rett før nyttår 2019 med kommune registrert etter inndelingen for 2020, som ikke kunne kodes entydig tilbake til kommunen/fylket de tilhørte i 2019.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken