Sysselsatte på korttidsopphold

08068: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn og næring (SN2007). 4. kvartal (avslutta serie) 2008K4 - 2016K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 11 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 17 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.04.2017
Kontakt
Christoffer Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 91 33 46 96
chb@ssb.no

Anders Ekeland, Statistisk sentralbyrå
+47 95 17 54 67
eke@ssb.no

Måleenhet
Lønnstakere ikke registrert bosatt:
personer
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Statistikken omfatter personer 15-74 år. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i Om statistikken. Dette medfører at årgangene fra og med 2015 ikke er sammenlignbare med tidligere årganger. For 4. kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) . Tidligere år var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015 tallene .
Selvstendig næringsdrivende og sjøfolk utenfor EØS-landene er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken