Skipsanløp i norske og utenlandske havner (opphørt)

08040: Norskkontrollerte skip. Anløp, etter register, land, verdensdel og handelsområde (avslutta serie) 2004 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

register

Totalt 3 Valgte

Søk

skipstype

Totalt 9 Valgte

Søk

land

Totalt 254 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.04.2018
Kontakt
Sondre Holm Sandnes, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5602
soh@ssb.no

Måleenhet
Anløp:
anløp
Anløpt bruttotonnasje:
bruttotonn
Anløpt nettotonnasje:
nettotonn
Anløpt dødvektstonnasje:
tonn
Referansetid
Anløp:
31.12
Anløpt bruttotonnasje:
31.12
Anløpt nettotonnasje:
31.12
Anløpt dødvektstonnasje:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Vesentlig endring i dekning i 2011. Se mer i Om Statistikken
Fartøy på 1 000 bruttotonn og mer. Inkluderer ikke fiskefartøy.

Brukerveiledning for statistikkbanken