Skipsanløp i norske og utenlandske havner (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08040: Norskkontrollerte skip. Anløp, etter register, land, verdensdel og handelsområde (avslutta serie) 2004 - 2017

Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
24.04.2018 08:00
Anløp:
anløp
Anløpt bruttotonnasje:
bruttotonn
Anløpt nettotonnasje:
nettotonn
Anløpt dødvektstonnasje:
tonn
Anløp:
31.12
Anløpt bruttotonnasje:
31.12
Anløpt nettotonnasje:
31.12
Anløpt dødvektstonnasje:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tankskip , Bulkskip , Stykkgods-/andre tørrlastskip ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norge , Svalbard og Jan Mayen , Danmark ,

Valgt 0 av totalt 254

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Vesentlig endring i dekning i 2011. Se mer i Om Statistikken Fartøy på 1 000 bruttotonn og mer. Inkluderer ikke fiskefartøy.

land

Belarus

Ble kalt Hviterussland fram til 2022.