Arbeidskraftkostnader

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08028: Gjennomsnittlige arbeidskraftkostnader per årsverk, etter utvalgte næringshovedområder (SN2007) i offentlig og privat sektor 2008

Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
Heidi Bekkevold Backe, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 22
Marianne Mellem, Statistisk sentralbyrå
+47 40811442
25.05.2010 13:00
Antall årsverk i utvalget:
årsverk
Arbeidskraftkostnader i alt (kr):
kr
Direkte personalkostnader (kr):
kr
Indirekte personalkostnader (kr):
kr
Antall årsverk i utvalget:
31.12.
Arbeidskraftkostnader i alt (kr):
31.12.
Direkte personalkostnader (kr):
31.12.
Indirekte personalkostnader (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000