Arbeidskraftkostnader

Til toppen
08028: Gjennomsnittlige arbeidskraftkostnader per årsverk, etter utvalgte næringshovedområder (SN2007) i offentlig og privat sektor 2008
Sist endret
25.05.2010
Kontakt
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Heidi Bekkevold Backe, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 22
bbh@ssb.no

Måleenhet
Antall årsverk i utvalget:
årsverk
Arbeidskraftkostnader i alt (kr):
kr
Direkte personalkostnader (kr):
kr
Indirekte personalkostnader (kr):
kr
Referansetid
Antall årsverk i utvalget:
31.12.
Arbeidskraftkostnader i alt (kr):
31.12.
Direkte personalkostnader (kr):
31.12.
Indirekte personalkostnader (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
sektor
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

Må velges *

Totalt 4 Valgte 0

sektor

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken