Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

08018: Transport og lagring. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak (avslutta serie) 2007 - 2017

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Foretak , Sysselsatte , Lønnstakere ,

Valgt 1 av totalt 16

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Brutto driftsresultat er lik bearbeidingsverdi minus lønnskostnad
Tabellen inneholder ikke 49.500 Rørtransport og 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger.

statistikkvariabel

Bruttoinvesteringer (mill. kr)

Tallene er endret grunnet en feil i produksjonen (12. juni 2017).

statistikkvariabel: Driftskostnader (mill. kr)

Rettet 23. mai 2019.

statistikkvariabel: Driftsinntekter (mill. kr)

Rettet 23. mai 2019.

statistikkvariabel: Brutto driftsresultat (mill. kr)

Rettet 23. mai 2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken